Ons laatste nieuws

Blog 1: Mindset van mogelijkheden

Geachte lezer:

Neem een moment om u te bedenken hoe uiteenlopend alle mindsets in deze wereld zijn. Bedenk u daarbij de veelvuldigheid van menselijke ervaringen en de diversiteit van gedachtengoeden binnenin culturen, talen, geloofsovertuigingen en andere paradigma’s.

Deze blog gaat over de betekenis en het nut van de term “mindset” voor de eigenaren van Simple Sourcing. Zij ervoeren veel nut van het hebben van een mindset waarop kon worden teruggevallen in tijden van rust en crisis. U wordt hetzelfde gegund. Iets én iemand om op terug te vallen.

De term ‘mindset’

De term ‘mindset’ vertaalt zich in het Nederlands naar ‘manier van denken’ en beduidt: “een geheel van denkbeelden en aannames dat (of bepaalde instelling of opvatting die) het gedrag van een persoon of van een groep bepalen”

Persoonlijke ervaring

Persoonlijke ervaring kan van invloed zijn op het handelen van een persoon in het dagelijks leven. De mindset van een persoon is een gevolg en een oorzaak. Mindset heeft een effect op wat er in een mensenleven komen zal en raakt beïnvloed door wat in een mensenleven is geweest. Daarbuiten is het klaarblijkelijk dat mindset, net als bijvoorbeeld een algemene persoonlijkheid ook wordt beïnvloed door genetische en epigenetische effecten. In een voorbeeld; Sommige mensen lezen de woorden uit een boek hardop in hun hoofd op, sommigen laten de woorden gewoon binnenkomen. Anderen moeten hardop lezen om het echt binnen te krijgen. Deze handelingen komen voort uit een combinatie van genetisch onderlegd én aangeleerd gedrag. De leesmethodes hebben een ander effect op retentie van de woorden, of het onthouden van het gelezen. Er zijn trainers die mensen kunnen leren op een andere manier te lezen. Hiervoor moet een mens zichzelf, een voorkomende mindset of een ontwikkelde methode veranderen om andere voordelen en nadelen te krijgen uit het handelen. Een lezer die eerst hardop in zijn hoofd las kan nu misschien snel-lezer worden door de veranderde methode. De ontwikkeling verandert misschien een oude mindset die iemand zichzelf tijdenlang voorhield.

Voor het veroorzaken van een verandering in mindset, ook wel een paradigmaverschuiving genoemd, is het nuttig om ervaringen, aangeleerde methodes en begrippen te leren gebruiken op een manier die een verandering verder helpt scheppen. Ook is het van direct belang om de bestaande vorm van omgang met de realiteit te leren inzien. Het is, in het voorbeeld van lezen, niet makkelijk om uit eigen kracht te herkennen op welke manier lezen beter zou zijn. Iedere techniek die is genoemd is een aangeleerde methode die het menselijk brein het liefst aanhoudt, het zijn overlevingsmechanismen die in het menselijk brein zijn gebrand om dingen te blijven doen die in het hoofd een positief effect lijken te hebben. Als een mens niet inziet dat (en waarom) een methode of mindset niet werkt, is het moeilijk in te zien dat iets moet veranderen. Daarbuiten is het soms werkelijk moeilijk om vastgeroeste methodes, die bijvoorbeeld ontstaan uit persoonlijke ervaringen, te veranderen. Hier is soms hulp voor nodig van derden. Ook als een mindset en methode verwikkeld raakt met bijvoorbeeld een verslaving kan het complex blijken om uit eigen kracht een effect te hebben op het eigen dagelijks handelen. Niet getreurd! Er is ook zoiets als persoonlijke en intrinsieke motivatie.

Persoonlijke motivatie

Een mindset is, losjes vertaald, een multi-gefaceteerde gedachtengang/positie. Wanneer voor eenieder helder is wat de eigen mindset is over een thema (en dat is niet makkelijk zomaar zelf te herkennen, ook omdat het verandert naargelang tijd vordert ), kan als volgende stap worden afgevraagd waarom of waaruit deze aangeleerde methodiek is ontstaan. Er kan worden gekeken naar het persoonlijke leven; wat het is dat zo motiveert om iets te doen. Oftewel, het is het zoeken en vinden van de eigen motivatie. Toevallig is voor iedereen binnen het huidige team van Simple Sourcing de motivatie om financiële vrijheid te vergaren uit het toevoegen van waarde om zo meer tijd met dierbaren te kunnen spenderen of meer tijd te hebben voor een hobby of ander doel. Wellicht is er bij u een wens om uw levenskwaliteit te verbeteren, of te leren van het avontuur. Het antwoord op de vraag “waarom?” zal voor een ieder verschillend zijn.

Het duidelijk hebben van de persoonlijke “waarom” kan dienen als motivatie om gewenste doelen te bereiken als u niets meer ziet zitten.

Mindset van mogelijkheden; denken in oplossingen

Er zijn altijd wel complicaties die de rechte baan van een traject kunnen belemmeren. Deze complicaties kunnen negatieve gedachten veroorzaken, en ze kunnen het ook niet doen. Bij het ontstaan van negatieve gedachten zijn er op zijn minst twee keuzes.en kiest ervoor om met de energie die er is, het negatieve niet alleen te analyseren en te bespreken maar ook te onderhouden. Hierna kiest men er bijvoorbeeld voor om niet aan te pakken wat ongewenst is en anders zou kunnen. wordt gekozen over hoe iets wél voor elkaar gekregen kan worden. Denk bij de tweede omgangsvorm aan; het zoeken naar oplossingen aan de hand van het internet, boeken of mensen met ervaring in het bereiken doel.

Vaak zijn negatieve gedachten over een onderwerp gevoed door ingebakken overtuigingen. Wellicht hoort men tijdens het opgroeien bijvoorbeeld dat “als je iets niet kunt betalen, je het maar beter kan vergeten en zeker geen schulden moet maken bij een bank”. Of dat “financiële vrijheid niet voor jou is weggelegd”, omdat degene die dit zei niet beter weet dan dat men een goed beroep moet studeren of een zekere baan moet kiezen bij een werkgever om veilig te zijn. Deze overtuigingen, die vaak diep geworteld zitten, kunnen vanuit zelf geworven inzichten omgebogen worden naar een mindset die gericht is op denken in oplossingen in plaats van in blokkades en problemen. 

Tegenslagen zullen altijd en overal te vinden zijn; op het werk, in de familie, bij vrienden en in allerlei facetten van het leven. Het is de manier van omgaan met tegenslagen, juist, die beïnvloedt wat het effect is van de tegenslag. Fouten en tegenslagen zijn slechts onderdeel van een reis naar ‘succes’. “Leren van fouten en er sterker van worden.” Dat wil toch iedereen? Bovendien zijn tegenslagen relatief. Men kan op een bepaald moment met een tegenslag te maken krijgen en ermee zitten. Maar wanneer degene in de toekomst met ergere tegenslagen wordt geconfronteerd, zal deze persoon realiseren dat het effect van de eerstgenoemde tegenslag in het niet valt bij laatstgenoemde.

Emoties

De doorsnee persoon laat emoties een effect hebben op het handelen. Emoties zijn goede signalementen van mentale reacties op zaken. Sommige mensen laten emoties een groot effect hebben op het handelen, anderen doen dat minder. Heeft iemand veel angstige gedachten? Dan kan het handelen ook angstig zijn. Het leren omgaan met die angst, voornamelijk de angst voor een mogelijk risico, is een cruciaal aspect van een functionele mindset. Men is doorgaans risico-avers ingesteld en gaat daarom vaak risicovolle situaties uit de weg, terwijl dit soort scenario’s juist waardevolle gevolgen kunnen hebben.

Tegenover angst staan zekerheid en vertrouwen, welke gepaard gaan met een soortgelijk handelen. Beiden kunnen slim of dom zijn, het gaat om het punt. Neem je emoties in, ervaar ze, laat ze je gesprekken beïnvloeden of niet, analyseer jezelf. wees er attent op! Je kunt veel van je eigen emoties leren en bepaalde situaties nastreven waarin bepaalde emoties (en gevoelens! want emoties zijn gevoelens) meer naar voren komen. Dit kan met goede en slechte dingen. Wees er attent op. Er zijn risico’s die voorkomen uit emoties, net als dat er kansen zijn die voortvloeien uit emoties..

Attentie, uw mindset!

Gezien de wereld (van het vastgoed) vele risico’s kent, is het handig om te weten hoe met specifieke risico’s om te gaan. Angst is gevaarlijk, risico’s moeten bedacht worden, beschreven worden en indien nodig geaccepteerd en geaccomodeerd of geplaatst worden. In het vastgoed kunnen economische schommelingen ervoor zorgen dat beleggingsprojecten op bepaalde momenten meer opleveren of dat een aangekochte woning zakt in waarde door crisis. Er blijft altijd een kans bestaan dat er iets anders gebeurt dan er wordt verwacht. Hoe minder kennis over de mogelijkheden, hoe meer effect een risico met zich meebrengt. Risico kan als eng ervaren worden maar veel risico’s zijn te omzeilen met kennis of afspraken. Bang dat je ooit iets breekt, dat van een ander is? Neem een aansprakelijkheidsverzekering! Vergeet niet de voorwaarden te kennen om het nieuwe reële risico te begrijpen.

Zowel theoretische als praktische kennis is van belang in het omgaan met; risico’s, kansen, zwaktes en krachten. Kennis helpt in het ontwikkelen van mindset en leidt tot mentale groei. Een vernieuwde mindset geeft een mens dan weer meer mogelijkheid tot het inzien van mogelijkheden.

Focus

Het laatste wat aansluit op het hebben van een mindset, is focus. Het hebben van focus houdt in dat er een zekere strategisering plaatsvindt in het brein, in het geven van aandacht. Focus kan betekenen: “het opnemen van informatie over een specifiek thema en het processeren ervan”, en het heeft nóg een aantal definities; Het staat voor het brandpunt (van een lens), brandpunt van het licht, Stookhaard <- Denk aan het wakkerende licht van een haardvuur waar velen zich in vinden en verliezen, uiterst gefocust. Het brein is een waarachtige machine en het kan van uiterst nut zijn in het vinden van focus, het vinden van risico’s, het plaatsen van gevoelens, het denken in oplossingen, het ervaren van feiten en informatie en niet allerminst, het creëren van een mindset.

U las zojuist een artikel uit onze kennisbank.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis niets!

Leuk bericht? Deel het met de wereld!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis nooit meer belangrijk nieuws.

Meer interessante nieuwsberichten

Blog 2: Kom tot je doelen

  Wat is een doel? Een gewenste situatie of iets dat men wil bereiken, wordt een doel genoemd. Het gedrag