Ons laatste nieuws

Blog 2: Kom tot je doelen

 

Wat is een doel?

Een gewenste situatie of iets dat men wil bereiken, wordt een doel genoemd. Het gedrag van een individu, groep of organisatie kan beïnvloed worden door het stellen van doelen.

Het stellen van een doel kan heel zinvol zijn. Het zorgt ervoor dat men stapsgewijs, eventueel aan de hand van ingeplande routine, een gewenste situatie kan behalen. Een ingeplande routine om een doelstelling te behalen gaat vaak gepaard met een deadline, een termijn datum waarop het doel behaald wenst te zijn.

 

Huidige positie in kaart brengen

Voordat men een doelstelling kan bepalen, is het aan te raden om eerst te kijken naar de huidige aan te pakken situatie. Stelt hierbij vragen als: “In welke staat verkeer ik?”, “Hoe is de situatie zo ver gekomen?”, “Welk aspect van de huidige situatie zou veranderd/ verbeterd/… kunnen worden?”  “Wat zou een oplossing kunnen zijn?”, “Welke middelen zullen er nodig zijn om een dergelijke situatie aan te pakken?”, “Hoe staat de huidige mindset(blog 1) naar dit alles?”.

De antwoorden op dit soort vragen zullen uiteindelijk leiden tot het scherper in kaart kunnen krijgen van een doel.

Doelen kunnen zowel op persoonlijk als professioneel gebied gesteld worden.

Manieren om een doelstelling te bepalen en behalen

Het is niet altijd even gemakkelijk om een doel concreet in kaart te krijgen. Er spelen wellicht meerdere aspecten een rol die allereerst ook duidelijk geanalyseerd dienen te worden.

Het is een gegeven dat er meerdere methodes bestaan die hierin hun bijdrage kunnen leveren, om zo uiteindelijk een doel tot in de scherpste details te kunnen vormen. Voorbeelden van methoden om uw doelen in kaart te krijgen zijn de SMART en Bullet journal methoden.

 

-S.M.A.R.T. methode

Om een duidelijke, concrete doelstelling te maken en het doel echt af te ronden (zij het voor één persoon of een team), kan men de zogeheten S.M.A.R.T. methode toepassen. Een uitleg van waar de letters voor staan;

Specifiek: Met Specifiek wordt bedoeld om zo concreet mogelijk een omschrijving te maken van wat men wil bereiken. Voor deze specifieke omschrijving wordt meestal een werkwoord in combinatie met een zelfstandig werkwoord gebruikt, bijv.: vind vaste aannemer, wat in dit geval aanduidt dat men een vaste aannemer wil vinden voor het verbouwen van panden.

Meetbaar: Om een doelstelling stapsgewijs te kunnen behalen, kan men een doelstelling meetbaar maken. Dit houdt in: hoeveel men wil bereiken, met meetbare tussenperiodes, bijv.: in het geval van het willen vinden van meerdere aannemers omdat men in meerdere regio’s panden heeft, zou men vooraf het nodige aantal vaste aannemers kunnen bedenken dat men nodig heeft, hoe lang men er bijvoorbeeld over wil doen om dat specifieke aantal te bereiken én kan men de totale uitgestippelde periode nog onderverdelen in een vooraf bepaald aantal vaste aannemers vinden per maand/week/dag.

Acceptabel: Het is van groot belang bij het hanteren van de S.M.A.R.T. methode dat een ieder die meewerkt aan het behalen van een doel, voelt dat de doelstelling ook acceptabel is. Wanneer men zelf (of een team) een doelstelling niet volledig acceptabel vindt, zal men vaak minder geneigd of gesterkt zijn om te werken aan het behalen van dat doel.

Realistisch: Een onbereikbaar doel is meestal niet motiverend. Een onbereikbaar doel kan aanvoelen als een te hoge berg om te beklimmen. Vaak leidt gevoel tot het niet efficiënt werken aan het behalen van het doel. Hierdoor kan uitstelgedrag ontstaan. Men kan nagaan of een doelstelling realistisch is door zich af te vragen of voldoende kennis en capaciteit in huis is en of er genoeg middelen aanwezig zijn om het gewenste doel te behalen. Een voorbeeld van een realistisch doel kan in dit geval zijn; “ieder jaar één nieuw beleggingspand erbij.”

Tijdgebonden: Dit is het vaststellen van wanneer een doel volledig dient te zijn behaald.

https://www.passionned.be/strategie/doelen/smart/ < Smart doelen opstellen

 

-Bullet Journal Methode

Een Bullet Journal is een notitieboekje waarin men puntsgewijs (met zogeheten bullets/ opsommingstekens) een agenda, dagboek én to-do-lijst kan bouwen. Het boekje is gemaakt uit stipjes, waaruit een creatieveling allerlei keuzes kan maken; “Doe ik een maand-evaluatie of teken ik een maand-planner met mijn stipjes?” De methode is vaak zeer effectief omdat men meestal wel een notitieboekje in de buurt kan hebben liggen. Zodra er dan een gedachte opkomt die aansluit op de in punten verwerkte doelstelling, kan men snel het notitieboekje erbij nemen om de gedachte te noteren en uit te werken.

De drie meest gebruikte basis-vormen van bullets zijn:

-Open cirkel; om evenementen die nog staan te gebeuren, aan te duiden

-Streepje;  om notities aan te duiden die betrekking hebben op zaken die niet vergeten mogen worden.

-Punt; om taken aan te duiden die nog gedaan moeten worden.

Een bullet journal hanteren om een doel te bepalen kan in 3 stappen:

  1. Denk na over wat je écht graag wilt.

Het kan aangenaam zijn om eens 10-15min. te spenderen aan brainstormen. Gewoon op het gemak eens de gedachten hun vrije loop laten. Daarbij kan opgemerkt worden dat er vele gedachten door iemands hoofd kunnen passeren, waaronder vaak zeer gewenste ideeën. Het is van belang dat men tijdens het brainstormen het gedachtegoed in de bullet journal noteert.

  1. Kies een favoriet doel

Om geen overzicht te verliezen is het aan te raden om van alle genoteerde ideeën, er 3 tot 5 te selecteren.Ook dit wordt dan opgeschreven in de bullet journal. Vervolgens kan de selectie verdeeld worden van minst tot meest gewenst of van laagste tot hoogste prioriteit.

 

  1. Maak de gekozen doelen S.M.A.R.T.

Zie in deze blog de uitleg over de S.M.A.R.T. methode. Dit kan gerust uitgewerkt worden in de bullet journal.

 

Alle uit te werken aspecten kunnen naar eigen wens, met eigen voorbepaalde symbooltjes, uitgewerkt worden in de bullet journal

Ondersteunende technieken om een doel te schetsen

Er bestaan vele manieren en technieken om een doel te bepalen en behalen. Tijdens de zoektocht naar een favoriete methode of ondersteunende technieken om doelen te schetsen of te behalen, is het de bedoeling om technieken en methodes te vinden die aansluiten op de eigen behoefte.

 

-Mindmappen

Een mindmap is een diagram opgebouwd uit begrippen, teksten, relaties en/of plaatjes, die zijn geordend in de vorm van een boomstructuur rond een centraal thema. Een mindmap wordt gebruikt bij leren en onthouden en om creatieve processen te ondersteunen. (Wikipedia)

Mindmappen draagt eraan bij makkelijker te kunnen associëren, verbanden te leggen en complexe informatie te doorgronden. https://timension.nl/cursus-snellezen-en-mindmappen/mindmappen-betekenis-uitleg/

 

-Vision Board

Een vision board  is een collage met afbeeldingen die van toepassing zijn op de gewenste doelen. Vaak werkt het motiverend vanuit het onderbewuste van het brein, door hier iedere dag één of meerdere keren gewoon even naar te kijken.

(afbeelding plaatsen van een vision board)

-Dagelijkse affirmaties

Ook het herhalen van dagelijkse motiverende affirmaties kan voor sommigen positief werken. Men kan bijvoorbeeld zelf een aantal krachtige, motiverende zinnen (affirmaties) bedenken en die op vaste momenten iedere dag hardop (voor de spiegel) aan zichzelf uitspreken. Het effect daarvan is dat het brein zulke positieve affirmaties vanzelf begint aan te nemen en men er onbewust naar gaat leven.

Ook op o.a. Youtube kan men filmpjes vinden waarin affirmaties, al dan hardop uitgesproken of ingebakken in de muziek, vinden. Deze bestaan voor korte momenten, alsook voor gedurende een nacht slaap (binaural beats werken het beste met koptelefoons die links van rechts onderscheiden)

 

Tot slot

In deze blog zijn een aantal manieren besproken die bijdragen aan het bepalen en aanpakken van een doel. Er bestaan vele ondersteunende technieken.

Men zou tijdens de zoektocht naar een favoriete methode nog andere ondersteunende technieken kunnen toepassen. Het is wellicht even zoeken, maar de zoektocht is voor een goed… doel!

U las zojuist een artikel uit onze kennisbank.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis niets!

Leuk bericht? Deel het met de wereld!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis nooit meer belangrijk nieuws.

Meer interessante nieuwsberichten

Blog 2: Kom tot je doelen

  Wat is een doel? Een gewenste situatie of iets dat men wil bereiken, wordt een doel genoemd. Het gedrag